Nyilatkozat a személyes adatok védelméről

Az Optotel Kft., mint a www.airporthotelstacio.hu internetes weboldal tartalomszolgáltatója –  a továbbiakban: Tartalomszolgáltató – ezúton teszi közzé adatvédelmi és kezelési elveit és politikáját, melyet magára nézve kötelezőnek ismer el.

A Tartalomszolgáltató az adakezelési szabályok kialakításakor különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) ajánlásait.
Jelen közlemény célja, hogy a Tartalomszolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területen, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítsa  egyéni jogainak és alapvető szabadságjogainak, különösen a magánélethez való jogainak a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem) történő tiszteletben tartását.

Adatvédelmi szabályzatunkat az alábbi gombra kattintva olvashatja el.